Contacts


Aleš Hlavnička – Transport

Rychnovek 85, 55225 Rychnovek CZ

Mobil : +420 739 643 149

Tel. / Fax. +420 491 110 975

RAAL: 4WG

TIMO ID: 242228

TRANS: 103598

IČO: 744 61 621 DIČ: CZ7102043234

Bankovní spojení

EUR/GBP/USD

Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

1069616/2060

CZ7020600000000001069616 , CITFCZPPXXX

CZK:

Komerční banka a.s. pobočka Jaroměř,

107-7600480257/0100 IBAN:

CZ33 0100 0001 0776 0048 0257 BIC: KOMBCZPP


ROAD TRANSPORT, SEA FREIGHT

CARGO AND CUSTOMS SERVICES

EXPRESS DELIVERY


CONTACT US

Aleš Hlavnička – Transport

Rychnovek 85, 55225 Rychnovek Czech Republic

Mobile : +420 739 643 149

Tel. / Fax. +420 491 110 975

Email: ales@hlavnicka.cz