Aleš Hlavnička – Doprava a Zasilatelství

nákladák

Rychnovek 85, 55225 Rychnovek CZ
Mobil : +420 739 643 149
Tel. / Fax. +420 491 110 975

Email: ales@hlavnicka.cz

RAAL: 4WG
TIMO ID: 242228
TRANS: 103598

IČO: 744 61 621 DIČ: CZ7102043234

 

Petra Hlavničková - Fakturace

Mobil : +420 733 511 541

Email: petra@hlavnicka.cz

  

Bankovní spojení

EUR/GBP/USD

Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
1069616/2060
CZ7020600000000001069616 , CITFCZPPXXX

CZK:

Komerční banka a.s. pobočka Jaroměř,
107-7600480257/0100 IBAN:
CZ33 0100 0001 0776 0048 0257 BIC: KOMBCZPP